Svensk sprogkursus Grundkursus
  
Share this book    
Danska till svenska. Kursen är tvåspråkig - man hör frasen först på danska och sedan två gånger på svenska. Kursen består av 422 fraser, ca 3000 ord fördelade på 37 avsnitt med 3 timmars speltid.
Alt i eet! 3 Cd + 3 kursusheter. Med Univerbs sprogkurser er det lettere at lære sprog på egen hånd! Univerbs sprogkurser bygger på den kendte metode: LYT -GENTAG-LÆR! Grundkurset er tosproget - man hører først sætningen på dansk og derefter to gange på det fremmede sprog. Kurset består af 422 sætninger, ca. 3000 ord fordelt på 42 afsnit med 3 timers spilletid. Kurset indeholder 2 kursushefter, en minigrammatik samt 3 CD.
Show more