Faust- Johann Wolfgang von Goethe

363 Pages
bookCoverFor

Summary

Faust jako naukowiec dąży do poznania sensu istnienia. Im więcej bada i studiuje naturę świata, tym mocniej zauważa ograniczenia człowieka. Nie zdaje sobie sprawy, że przygląda mu się Mefistofeles, który zakłada się z Bogiem, że zawładnie duszą uczonego. Diabeł zjawia się w pracowni doktora i proponuje mu swoje przewodnictwo na drodze poznania. Stawką jest dusza Fausta, który obiecuje oddać ją Mefistofelesowi po wypowiedzeniu słów: „trwaj chwilo, jesteś piękna".

„Faust" został wydany w całości dopiero po śmierci Goethego i uznawany jest za najwybitniejsze dzieło niemieckiego pisarza.

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) – jeden z najwybitniejszych przedstawicieli literatury niemieckiej i europejskiej. Dramaturg, poeta, prozaik, polityk, uczony, członek wolnomularstwa. Uważany za prekursora preromantyzmu. Współcześni badacze zaliczają go do klasyków przedstawicieli okresu Sturm und Drang. Wśród najpopularniejszych utworów spod jego pióra można wymienić powieść epistolarną „Cierpienia młodego Wertera" oraz „Fausta".
Translator(s):
Emil Zegadlowicz
Format:
E-book
Pages E-book:
363
Languages:
Polish
Published:
12/11/2021
Publisher E-Book:
Saga Egmont
ISBN E-book:
9788728074442

© Saga Egmont (Ebook)