Den vite ryttaren- Bernard Cornwell

Rating 4.2
14h 48min
800-talets England
bookCoverFor

Summary

De oövervinnerliga danerna erövrar rike efter rike i England. Endast kung Alfred av Wessex står emot invasionen, men ett mirakel krävs för att han ska kunna driva bort fienden. Krigaren Uhtred, uppvuxen bland danerna, slits mellan de stridande folken. Han har vänner bland danerna, men har ingen framtid hos dem eftersom han ursprungligen är saxare. För att överleva tvingas han svära Alfred sin trohetsed, trots hatet mellan dem.

Motvilligt dras Uhtred in i motståndskampen och följer kungen på fl ykten undan fienden. När danerna anfaller står den djupt religiöse kungen och den hedniske Uhtred enade. De vet att om de förlorar slaget blir det saxarnas undergång Med stor historisk kunskap tar Bernard Cornwell sig an kampen om herraväldet över England på 800-talet. Det är en strid mellan daner och engelsmän, mellan asatro och kristendom.
Narrator(s):
Translator(s):
Leif Jacobsen
Format:
Audiobook
Part:

2

Time Audiobook:
14h 48min
Languages:
Swedish
Published:
27/04/2015
Publisher Audiobook:
Word Audio Publishing
ISBN Audiobook:
9789175234281

© Word Audio Publishing (Audiobook)