Wenken voor het goede leven
  
Share this book    
We zijn vrij om te worden wie we willen zijn en ons leven zelf vorm te geven. Maar hoe vul je die vrijheid in en wat is goed leven? Daarvoor is een nieuwe moraal nodig die niet dogmatisch is, maar positief. Geen verboden en geboden, maar persoonlijke vrijheid gedefinieerd ten opzichte van de ander. Van oudsher behandelt de deugdethiek de moraal in termen van deugdelijkheid en voortreffelijkheid. Het gaat daarbij niet om het excelleren in de sport of in het werk, maar als persoonlijkheid. Deugdethiek biedt houvast bij de zoektocht naar een goed leven.

Maarten van Buuren en Joep Dohmen behandelen in deze serie hoorcolleges tien klassieke en moderne denkers over deugden. Ze tonen op overtuigende wijze het belang van deugdethiek in onze moderne tijd.

Inhoud

College 1. Daoïsme. doen door niet te doen (MvB)
H1. Laozi en Confucius
H2. Wat is Dao? Wat is de Weg?
H3. Innerlijke training
H4. Daoïstische deugdethiek

College 2. Aristoteles. de oorsprong van de deugdethiek (JD)
H5. Leven en werk
H6. Zelfverwerkelijking
H7. Deugdethiek
H8. Levenskunst, deugden en waarden

College 3. Epicurus. brief over geluk (MvB)
H9. Filosoof in een tijd van verval
H10. Materialisme en atoomleer
H11. Een ethiek van het geluk
H12. Deugd is geen doel, maar middel

College 4. Machiavelli. kampioen van de klassieke deugd (MvB)
H13. A Handbook for gangsters
H14. Machiavelli en de deugd
H15. Verschuivend deugdbegrip
H16. Machiavelli als deugdethicus

College 5. Nietzsche. de deugd (MvB)
H17. Grandeur en misère
H18. Deconstructie
H19. Compassie. Medelijden
H20. Wille zur Macht

College 6. MacIntyre. herwaardering van de klassieke deugdethiek (JD)
H21. Leven en werk
H22. Het verval van de moraal
H23. Deugden in de praktijk
H24. Op zoek naar een nieuwe gemeenschap

College 7. Rorty. het New Pragmatism (MvB)
H25. Rorty als anti-fundamentalist
H26. Perspectivisme
H27. Pragmatisme en ethiek
H28. Een pragmatistische ethiek, maar nu met tanden

College 8. Sennett. de sociale deugdethiek (JD)
H29. Leven en werk
H30. Ondermijning van individu en gemeenschap
H31. Respect voor de zwakkeren
H32. Vakmanschap en deugd

College 9. De Waal. empathie en het belang van een evolutionaire moraal (JD)
H33. Leven en werk
H34. Agressie en verzoening
H35. Tegen de vernistheorie
H36. Tijd voor empathie

College 10. Nussbaum. de herwaardering van Aristoteles (JD)
H37. Leven en werk
H38. Een ethiek van kwetsbaarheid
H39. Morele vorming, autonomie en sensibiliteit
H40. De capability-benadering
Show more