Een uniek luistercollege over het Joodse leven van vandaag, waarbij vele onderwerpen rondom het Jodendom aan bod komen, zoals:

Wat zijn de hoogtepunten van het jaar in het Joodse leven?
Wat gebeurt er thuis én in de synagoge tijdens de Sjabbat en andere Joodse feestdagen zoals bij Rosj HaSjana (het Joods Nieuwjaar), Pesach (Joods Paasfeest) en Jom Kippur (Grote Verzoendag)?
Wat is een Bar en Bat Mitswa en wat doe ik als ik daarvoor uitgenodigd ben?
Hoe zit het met de spijswetten?


Een waardevolle kennismaking met het Jodendom door Jochanan Belinfante, aangevuld met prachtige muziek voor de Sjabbat en de Hoge Feestdagen, uitgevoerd door Tzivya Belinfante op de cello.

Inhoud
Intro
Kennismaking
Sjabbatavond thuis
Bar en Bat Mitswa-viering tijdens Sjabbat in de synagoge
Einde van de Sjabbat
Tora, Misjna, Gemara, Talmoed en Sjoelchan Aroech
De Joodse kalender
Kasjroet
Rosj HaSjana
Jom Kippoer
Soekot
Simcha Tora
Chanoeka
Poerim
Pesach
Sjawoe'ot
Israël en Tikoen Olam
Tot slot
Show more