Van Babylon tot New York
  
De stad is een intrigerend fenomeen. Al duizenden jaren wordt er door mensen in gewoond en geleefd. Het is bovendien de plek bij uitstek waar wordt gehandeld, religie en cultuur wordt aangeboden en van waaruit wordt bestuurd. In deze collegereeks wordt een levendig overzicht gegeven van bijna 5000 jaar stadsgeschiedenis aan de hand van een aantal concrete steden in verschillende fasen van hun ontwikkeling. Ideaaltypen als de klassieke stad, de middeleeuwse stad, de barokstad en de moderne stad worden gekoppeld aan de lotgevallen van echte steden en aan de opvattingen en ambities van stedelingen en planologen van vlees en bloed.

Inhoud

College 1
H1. Vijfduizend jaar stadsgeschiedenis: een introductie
H2. De oerstad: Babylon
H3. De Griekse polis: Athene

College 2
H4. De klassieke stad: Rome
H5. De vroegmiddeleeuwse ontstedelijking: Rome
H6. De middeleeuwse koopmansstad: Venetië

College 3
H7. De vroegmoderne theaterstad: Rome
H8. De koloniale stad: Nieuw-Amsterdam
H9. De absolutistische hofstad: Berlijn

College 4
H10. De moderne industriestad: Manchester
H11. De negentiende-eeuwse hoofdstad: Rome
H12. De hedendaagse wereldstad: New York
Show more