Taalverloedering
  
Share this book    
Behalve de standaardtaal worden er in Nederland nog duizenden andere soorten Nederlands gesproken: de oude dialecten, de nieuwe straattaal, chat-taal en veel meer.

Hoe komt het dat onze taal voortdurend aan het veranderen is? Is het niet onhandig voor de communicatie dat iedereen net een beetje anders praat? Moeten we ons zorgen maken over taalverloedering of ons juist verheugen in de vitaliteit van onze taal? Marc van Oostendorp behandelt in zijn college duizend jaar geschiedenis van het Nederlands.

Inhoud

College 1. Nederlands, oud en nieuw
H1. Het vroegste stadium
H2. De eerste duizend jaar van het Nederlands
H3. Het ontstaan van de standaardtaal

College 2. Nederlands, goed en fout
H4. Waar komen onze normen vandaan?
H5. Het spellingdebat
H6. De wet en het Nederlands

College 3. Nederlands, plat en zangerig
H7. De belangrijkste dialectgroepen
H8. Wat is het verschil tussen een taal en een dialect?
H9. De dialectrenaissance

College 4. Het Nederlands en de moderne tijd
H10. De Nederlandse taalhouding
H11. Taal en techniek
H12. Enkele moderne ontwikkelingen in het Nederlands
Show more