Stravinsky
  
Share this book    
Igor Stravinsky (1882-1971) is ondanks zijn kleine postuur een reus in de muziek van de 20e eeuw. Zijn veelzijdige oeuvre omspant de belangrijkste ontwikkelingen van de 20e eeuw, van de populaire Russische balletten en zijn neoclassicistische werken, tot de seriële muziek uit de jaren zestig.

Stravinsky was bovendien een gedreven dirigent van zijn eigen werken. De muziek van deze eigenzinnige Amerikaans-Frans-Russische componist weet ook nu nog vele muziekliefhebbers te inspireren. Samama illustreert zijn college met muziekfragmenten op piano en van cd.

Inhoud

College 1. Stravinsky: leven en tijd
H1. Het belang en de positie van Stravinsky: Rusland tijdens de tsaren
H2. Kunst, cultuur en politiek tijdens Stravinsky's jonge jaren
H3. Diaghilev en de weg uit Rusland: componist in Frankrijk en de V.S.

College 2. Stravinsky en het neoclassicisme
H4. Het neoclassicisme
H5. Het oude ambacht en Stravinsky's neoclassicisme
H6. Een blik in de spiegel

College 3. Stravinsky's techniek
H7. Klankvlakken, herhalingsmotieven en ritmische variaties
H8. Volksmuziek, motieven en ritmes
H9. Koralen en montages

College 4. Stravinsky's composities
H10. Symfonie in drie delen en Pater noster
H11. Psalmensymfonie en Symfonie in C
H12. Requiem Canticles en In memoriam Dylan Thomas
Show more