Spaanse Burgeroorlog
  
Share this book    
Tussen 1936 en 1939 werd Spanje verscheurd door een burgeroorlog. Republikeinen en nationalisten streden op leven en dood. Ze werden daarin gesteund door een keur aan politieke en religieuze groeperingen, waaronder socialisten, anarchisten, communisten, fascisten, monarchisten en autoritaire militairen. Ook het buitenland bemoeide zich met de strijd, zoals Duitsland en de Sovjet-Unie.

Eric Storm geeft in vier colleges een helder overzicht van de oorzaken van het uitbreken van de burgeroorlog, het verloop van de strijd en de gevolgen van Franco's overwinning voor Spanje.

Inhoud

College 1. De twee Spanjes: historische achtergronden
H1. De twee Spanjes
H2. De religieuze kwestie en de sociale kwestie
H3. De politieke rol van de militairen en de regionale verdeeldheid

College 2. De Tweede Republiek en het uitbreken van de burgeroorlog
H4. De Tweede Republiek: hervormingen (1931 - 1933)
H5. De Tweede Republiek: conservatief intermezzo (1934 - 1935)
H6. Het uitbreken van de burgeroorlog: juli 1936

College 3. Het verloop van de Burgeroorlog
H7. Buitenlandse hulp en het beleg van Madrid (najaar 1936)
H8. Ontwikkelingen in het nationalistische kamp (1936 - 1939)
H9. Ontwikkelingen in het republikeinse kamp (1936 - 1939)

College 4. De nasleep van de oorlog
H10. Repressie in het nationalistische en republikeinse kamp
H11. Het verloop en einde van de oorlog
H12. De dictatuur van Franco en de herinnering aan de Burgeroorlog: 1939 - 1975
Show more