Populisme
  
Share this book    
Sinds de snelle opkomst van Pim Fortuin in 2002 is de Nederlandse politiek veranderd. De politieke partijen lijken zich inmiddels te hebben hervonden. Niet door zich tegen het populisme te keren, maar eerder door het te erkennen. Wat is populisme? En is het echt zo nieuw of is het onlosmakelijk deel van de democratie?

Maarten van Rossem plaatst het hedendaagse populisme in historisch perspectief. Hij laat met humor de merkwaardige paradox zien dat we nooit zo welvarend en veilig zijn geweest, maar ook nooit zo ontevreden en angstig.

Inhoud

College 1
H1. Inleiding
H2. Historische achtergronden

College 2
H3. Meer historische achtergronden
H4. Het populisme in Europa en Nederland

College 3
H5. Eigenschappen en oorzaken van het populisme, de opkomst van Fortuyn
H6. Fortuyn domineert de emoties en de verkiezingen van 2002

College 4
H7. Na Fortuyn, de pseude-Fortuyns
H8. De opkomst van Geert Wilders en de schadelijkheid van het populisme
Show more