In deze serie colleges over Oosterse filosofie nemen filosofen en deskundigen u mee naar verschillende filosofische en spirituele tradities in India, China, Tibet en Japan: hindoeïsme, (zen)boeddhisme, confucianisme en taoïsme, waarbij het 'denken vanuit het hart' een grote rol speelt. Zowel de oude als de moderne tradities komen aan bod. De serie wordt afgerond met een college comparatieve filosofie oost-west, waarin wordt stilgestaan bij de overeenkomsten en verschillen en het belang van de dialoog tussen de verscheidene wereldbeschouwingen.

Bij het hoorcollege wordt een synopsis als pdf-bestand meegeleverd.

Dit hoorcollege is tot stand gekomen i.s.m. stichting Filosofie Oost-West en de Rode Hoed.

Inhoud

College 1. Hindoeïsme in India, door Bruno Nagel
H1. Inleiding: is oosterse filosofie wel echt 'filosofie'?
H2. Hindoeïsme, wat is dat?
H3. Grondthema's vanaf het begin van de filosofie van het hindoeïsme in de oude Upanishaden
H4. Enkele latere ontwikkelingen in de Vedânta-filosofie en in de Bhagavad Gîtâ

College 2. Boeddhisme in India, door Bruno Nagel
H5. Twee inleidingen vooraf
H6. De figuur en de betekenis van de Boeddha aan de hand van de verhalen die we in de oudste teksten vinden
H7. Het eerste onderricht van de Boeddha en de meditatieve levenspraktijk die hij overbracht
H8. De ontwikkelingen in het boeddhistische denken in India

College 3. Moderne filosofie in India, door Victor van Bijlert
H9. Ram Mohan Roy en Indiase moderniteit
H10. Sri Ramakrishna en Swami Viwekananda
H11. Rabrindranath Tagore
H12. Mahatma Gandhi

College 4. Confucianisme in China, door Burchard Jan Mansvelt Beck
H13. Kennismaking met en ontvangst van de leer in Europa
H14. Het ontstaan van de leer
H15. Ontwikkeling van de leer na de Han dynastie

College 5. Taoïsme in China, door René Ransdorp
H16. Inleiding
H17. Wat kan ik weten?
H18. Wat moet ik doen?
H19. Wat mag ik hopen?
H20. Wat is de mens?

College 6. (Zen) Boeddhisme in China en Japan, door Jan Bor
H21. Kennismaking met Zen
H22. Waar gaat het om bij Zen?
H23. Twijfel en een kritische noot

College 7. Modern boeddhisme, door André van der Braak
H24. De ontmoeting van het Aziatische boeddhisme met de westerse moderniteit
H25. Modern boeddhisme in het Westen
H26.Wat heeft het modern boeddhisme ons te bieden?

College 8. Tibetaans boeddhisme, door Han de Wit
H27. Inleiding in het boeddhisme
H28. De kern van het Tibetaans boeddhisme

College 9. Moderne filosofie in China, door Henk Schulte Nordholt
H29. Inleiding: Confucianisme, taoïsme en boeddhisme
H30. Hoe werken oude denkstromen door in het moderne China?
H31. De invloed van het westerse denken
H32. De toekomst van de filosofie in China en van de relaties met de rest van de wereld

College 10. Vergelijkende filosofie Oost-West, door Hein van Dongen
H33. Het belang van vergelijkende filosofie
H27.50. Filosofie en levende ideeën
H35. Vergelijkende en interculturele filosofie
H36. De dialoog
Show more