Oorlog in de oudheid
  
Share this book    
Hoe voerden de oude Grieken oorlog? Op welke wijze organiseerde Alexander de Grote de lange veldtochten, de bevoorrading van zijn soldaten en welke middelen had hij om zijn opgebouwde rijk te verdedigen? Hoe organiseerden de Romeinen hun strategische communicatie en hoezeer verschilde die van de Grieken? De legers van de Grieken en Romeinen bestonden vaak uit huursoldaten en waren meestal lang onderweg. Henk Singor verhaalt over de militaire geschiedenis van het archaïsche Griekenland tot en met het Romeinse Keizerrijk, met oog voor details van het soldatenleven.

Dit hoorcollege kwam tot stand in samenwerking met Studium Generale Universiteit Leiden.

Inhoud

College 1
H1. Homerische oorlogvoering
H2. Het Archaïsche Griekenland (7de - 6de eeuw)
H3. klassieke periode: oorlog te land in de 5de eeuw

College 2
H4. Ontwikkelingen in de 4de eeuw voor Christus
H5. De opkomst van Macedonië onder Filipponos en Alexander
H6. Alexanders veroveringstocht (327.50-323)

College 3
H7. Hellenistische oorlogvoering (eind 4de - eind 1ste eeuw voor Christus)
H8. Rome en Romeinse oorlogvoering tot in de 2de eeuw voor Christus
H9. De laatste eeuw van de Romeinse Republiek

College 4
H10. Augustus en de reorganisatie van het rijk
H11. De bloeitijd van het keizerrijk (1ste en 2de eeuw)
H12. Veranderingen in de 3de eeuw na Christus
Show more