Middeleeuwen
  
Share this book    
Eeuwenlang vormden de Middeleeuwen een synoniem voor ongeletterdheid, barbarij en wreedheid. In de moderne tijd heeft zich daarnaast een veel positiever beeld ontwikkeld. Dan roepen de Middeleeuwen gedachten op aan ongebonden vrijheid, zuivere natuur, spontaniteit en ongekunstelde schoonheid. In dit college belicht de vooraanstaande wetenschapper Herman Pleij deze buitengewoon interessante periode uit onze beschavingsgeschiedenis zowel vanuit historisch-letterkundig als cultuur-historisch perspectief. Een even verhelderend als boeiend betoog.

Deze uitgave is tot standgekomen i.s.m. Crea Studium Generale UvA.

Inhoud

College 1. Orde en chaos
H1. Contrast of bakermat
H2. Bronnenproblemen
H3. Systeembouwers

College 2. Theater en spektakel
H4. De openbaarheid van het leven
H5. De opwinding van het straattheater
H6. De actualiteit van de voorstellingen

College 3. God en duivel
H7. Aardse en hemelse beloningen
H8. Het heilige als koopwaar
H9. De duivel als houvast

College 4. Vreten en vasten
H10. Dromen van eten
H11. Verhongeren om te overleven
H12. Heilig kannibalisme
Show more