Mens en Dier
  
Share this book    
Van de circa één miljoen diersoorten op aarde heeft de mens er een stuk of tien uitverkoren. Waarom houden mensen van dieren? Hoe zit het met het 'mens in het beest' en met het 'beest in de mens'? Wat zegt dat over hun natuur en gedrag? Waar eindigt dierenliefde en begint bestialiteit? Op geestige en heldere wijze legt Midas Dekkers de ogenschijnlijk vreemde, maar innige relatie tussen mens en dier bloot.

Inhoud

College 1
H1. Ons soort dieren
H2. Persoonlijke kennissen
H3. De mens in het beest

College 2
H4. Het beest in de mens
H5. Het grensgebied
H6. Een metafoor op pootjes
Show more