Koude Oorlog
  
Share this book    
De Koude Oorlog was lang niet zo koud als de term doet vermoeden. Aan de periferie van beide invloedssferen werd wel degelijk bloedig gestreden. Conflicten in Korea, Cambodja en Vietnam eisten miljoenen slachtoffers. Van Rossem schetst in dit college de historische ontwikkelingen en laat zien hoe wij de Koude Oorlog na het ineenstorten van de Sovjet-Unie zijn gaan beschouwen. Met aandacht voor de wapenwedloop, de Cubaanse crisis en de vraag hoe de ideologische tweedeling van de wereld zo snel kon ontstaan en ook net zo plotseling weer kon verdwijnen.

Inhoud

College 1
H1. De situatie aan het eind van de Tweede Wereldoorlog
H2. Het begin van het einde van de samenwerking tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie

College 2
H3. Het begin van de Koude Oorlog
H4. De invloed van de Koreaanse oorlog en de jaren vijftig

College 3
H5. Kennedy en de Cubaanse crisis van oktober 1962 en de interventie in Vietnam
H6. De détente-politiek, tot de verkiezing van Jimmy Carter

College 4
H7. Van détente naar de ""nieuwe Koude Oorlog""
H8. Het einde van de Koude Oorlog
Show more