Klimaatverandering
  
Share this book    
Tyfoons in Zuidoost-Azië, bosbranden in Australië en ook de extremere weersomstandigheden in Nederland. Zijn het incidenten of toch de gevolgen van klimaatverandering? Het nieuwste klimaatrapport laat zien dat de invloed van de mens is waargenomen in de opwarming van de atmosfeer en de oceaan, in de wereldwijde zeespiegelstijging en in veranderingen in bepaalde klimaatextremen. Er moet dus iets gebeuren, maar waarom kreeg dit rapport in Nederland dan zo weinig aandacht?

Klimaatverandering is een complex probleem. Hoe kunnen we omgaan met dit multidisciplinaire vraagstuk, de grootste uitdaging voor de mensheid? En hoe kan je met behulp van de filosofie dit soort ingewikkelde en maatschappelijke onderwerpen hanteerbaar maken? Herman behandelt in dit vier uur durende college de urgente thematiek van het klimaatprobleem: van de eerste tekenen van klimaatverandering tot een filosofische benadering van dit type wetenschappelijke problemen. En van het menselijk onvermogen om met onzekerheden om te gaan tot het politieke spel dat zich nu rondom het klimaatprobleem heeft ontwikkeld.

Bij het hoorcollege wordt een synopsis als pdf-bestand meegeleverd.

Dit hoorcollege is tot stand gekomen in samenwerking met Studium Generale Utrecht, zie voor meer informatie www.sg.uu.nl

Inhoud

College 1. Ons ongecontroleerde experiment
H1. Klimaatopwarming: de grootste uitdaging voor de mensheid ooit
H2. Broeikaseffect van Fourier en Arrhenius tot het 5e IPCC rapport
H3. Oorzaken van klimaatverandering. (On)zekerheden?

College 2. Waarom het klimaatprobleem zo moeilijk oplosbaar is
H4. Structurele analyse van deze "morele orkaan".
H5. Speltheoretische aspecten
H6. Tekort schietende morele vermogens en instituties

College 3. Hoe te handelen in situaties van onzekerheid?
H7. Voorkomen of genezen?
H8. Het "discounting" probleem
H9. Hoe om te gaan met onzekerheid?

College 4. Wat moeten we doen?
H10. Doelstelling: domeinen van handelen; niveaus van ingrijpen
H11. Middelen: CO2-belasting, emissiehandel of regulering?
H12. Noodzaak tot internationale harmonisatie
Show more