Kapitalisme
  
Share this book    
Maarten van Rossem behandelt in dit college de geschiedenis van het Westerse kapitalisme in de afgelopen eeuw, van de Great Depression tot nu.

In de drie decennia na de Tweede Wereldoorlog was er sprake van een sterke economische groei en werd er gewerkt aan de opbouw van de moderne verzorgingsstaat. In de loop van de jaren zeventig stagneerde de groei. Zoekend naar een nieuw economisch model, triomfeerde onder Thatcher en Reagan het neoliberalisme. Na aanvankelijke successen ontspoorde de marktideologie en die wildgroei leidde tot de krediet- en eurocrisis. Een ingrijpende wijziging van ons economisch systeem lijkt noodzakelijk.

Inhoud

College 1
H1. De kredietcrisis: een introductie
H2. De Keynesiaanse consensus

College 2
H3. De jaren zeventig, het sleuteldecennium
H4. Waar kwam dat marktfundamentalisme vandaan?

College 3
H5. Efficiënte aandelenbeurzen?
H6. Financiële massavernietigingswapens

College 4
H7. De gouden jaren van het marktfundamentalisme
H8. Het gaat grondig mis. Wat nu?
Show more