Islam
  
Share this book    
De islam is de op één na grootste godsdienst ter wereld. Ruim een miljard mensen worden dagelijks door de koran geïnspireerd. Het college van Hans Jansen geeft een heldere uiteenzetting van de Islamitische godsdienst en cultuur, met aandacht voor o.a. de bronnen, de profeet, de gewoontes, het gebed, de politiek en de recente ontwikkelingen.

Dit college is opgenomen in samenwerking met het Studium Generale programma van de Universiteit Utrecht, zie www.sg.uu.nl

Inhoud

College 1
H1. Godsdienstwetenschappelijk ehbo
H2. De islamitische geloofsleer
H3. De islamitische gedragsleer

College 2
H4. Het islamitische ritueel
H5. De islamitische professionele godsdienstige leiders
H6. Fundamentalisme en godsdienst

College 3
H7. Wetenschap en godsdienst
H8. Islamitische heilige teksten: de koran
H9. Islamitische heilige teksten: de traditie

College 4
H10. Islamitische teksten: islamitisch recht, sharia en fatwa's
H11. Het leven van Mohammed (van 570 tot 632 na Christus)
H12. De jihad
Show more