Het klassieke Rome
  
Share this book    
In de Romeinse samenleving speelden recht en retorica een grote rol. Met een selectie van aansprekende onderwerpen uit de Romeinse beschavingsgeschiedenis laat Jan Lokin zien hoezeer het klassieke Rome ons Westerse denken over maatschappij, politiek en recht heeft vormgegeven. Zo behandelt hij o.a. de strijd om gelijkberechtiging tussen patriciërs en plebejers, de titanenstrijd tussen Cicero en Clodius, de Romeinse retorica en de overdracht van het Romeinse keizerschap. Een boeiend hoorcollege over de erfenis van het klassieke Rome.

Een boeiend hoorcollege over de erfenis van het klassieke Rome.

Inhoud

College 1. De strijd van de plebejers om gelijkberechtiging
H1. De stichting van Rome. Van koningschap naar republiek
H2. Het volkstribunaat. De wetgeving van de twaalf tafelen
H3. De instelling van de praetuur. De gelijkstelling van patriciërs en plebejers

College 2. De politieke en juridische strijd tussen Cicero en Clodius
H4. Pogingen van Claudius om plebejer te worden
H5. Adoptie en emancipatie van Clodius. Wet tegen Cicero
H6. Verbanning en terugkeer van Cicero. De dood van Clodius

College 3. Retorica en recht
H7. De verdediging van Milo door Cicero. De dood van Cicero
H8. De Griekse oorsprong van de retorica en haar invloed in de Romeinse rechtspraak
H9. Populariteit en neergang van de juridische retorica

College 4. De keizerstitel en de overdracht van het keizerschap in de Europese geschiedenis
H10. Caesar en Augustus
H11. De splitsing in het Oost- en West-Romeinse Rijk
H12. Van het Heilige Roomse Rijk tot het Duitse Keizerrijk
Show more