H. C. Andersen: Den standhaftige Tinsoldat
    
Share this book    
Eventyret om tinsoldaten, som - selv under de grueligste oplevelser - bliver stående standhaftigt på sit ene ben.
Show more