Geschiedenis in het groot
  
Share this book    
Wat is onze plaats binnen de geschiedenis van de mensheid, van het leven op aarde, van onze planeet, het zonnestelsel en het gehele heelal? Waarom zouden we ons moeten interesseren voor deze geschiedenis op grote schaal, van de Big Bang tot het heden? In zijn college beantwoordt Maarten van Rossem deze en andere vragen en geeft hij een overzicht van ons alomvattende verleden. Hij laat daarbij de samenhang zien tussen wetenschapsgebieden die gewoonlijk zelden met elkaar in verband worden gebracht.

Inhoud

College 1
H1. Waarom is "geschiedenis in het groot" of "big history" zo'n populair onderwerp?
H2. Welke conceptuele problemen brengt de grootschalige geschiedenis met zich mee?

College 2
H3. Van de Big Bang tot het begin van het leven
H4. Van het begin van het leven tot het vertrek van homo sapiens uit Afrika

College 3
H5. Jagers en verzamelaars worden landbouwers: de agrarische revolutie
H6. De verstrekkende gevolgen van de agrarische revolutie

College 4
H7. Nadat China zijn kans verkeken heeft, verkent en verovert Europa de wereld
H8. De tweede grote transformatie in de menselijke geschiedenis. de industriële revolutie
Show more