Gedragsbiologie
  
Share this book    
Lang werd aangenomen dat moraal was voorbehouden aan de mens. Maar Jan van Hooff laat zien dat ook dieren coalities aangaan, in harmonie proberen samen te leven en altruïstisch gedrag kunnen vertonen. Hoe leggen dieren hun ruzies bij, hoe zorgen ze voor elkaar en welke moraal hebben ze? Van Hooff vertelt energiek over de evolutionaire aspecten van de moraal bij mens en dier.

Inhoud

College 1
H1. De onbarmhartige natuur
H2. Verwantenselectie
H3. Wie goed doet, goed ontmoet

College 2
H4. Samenleven is een belangencompromis
H5. Verzoening en relatiekwaliteit
H6. De mens. de noodzaak van de Stenen Tafelen
Show more