Filosofen van de 20e eeuw
  
Share this book    
De twintigste eeuw heeft een vrijwel onuitputtelijke rijkdom aan filosofische ideeën opgeleverd. Er leefden in deze eeuw meer filosofen dan in alle voorgaande eeuwen tezamen. Deze serie colleges maakt deze rijkdom zichtbaar aan de hand van acht vooraanstaande denkers en de wijsgerige stromingen die ze vertegenwoordigen. Aan bod komen Russell, Husserl, Wittgenstein, Heidegger, Reichenbach, Sartre, Popper en Van Orman Quine.

Dit product is tot stand gekomen in samenwerking met Studium Generale van de Universiteit Utrecht.

Inhoud

College 1. Betrand Russell (1872 - 1970)
College 2. Edmund Husserl (1859 - 1938)
College 3. Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951)
College 4. Martin Heidegger (1889 - 1976)
College 5. Hans Reichenbach (1891 - 1953)
College 6. Jean-Paul Sartre (1905 - 1980)
College 7. Karl Popper (1902 - 1994)
College 8. Willard Van Orman Quine (1908 - 2000)
Show more