Desiderius Erasmus (ca. 1356 - 1536) dankt zijn roem vooral aan de Lof der Zotheid, de satire waarin hij allerlei menselijke zotheden aan de kaak stelt. Zijn oeuvre omvat echter nog circa honderd andere geschriften. Daarin gaat het over taal en stijl, opvoeding en onderwijs, etiquette en ethiek, bijbel en kerk. Erasmus trad op als zelfbewust vernieuwer die zijn voorbeelden zocht in het verleden. de klassieke oudheid en het vroege christendom.

Trapman belicht hoe Erasmus literaire, morele en religieuze elementen met elkaar wist te verbinden in zijn streven om cultuur, maatschappij en kerk te vernieuwen. Ook behandelt hij de reacties van tijdgenoten en latere generaties op zijn veelzijdige oeuvre.

Inhoud

College 1. De Jonge Erasmus
H1. Een CV dat vragen oproept
H2. Brieven van een jonge monnik
H3. Tegen de barbaren; het ideale onderwijs

College 2. Boeken die Europa veroveren
H4. Handboek van de christenstrijder
H5. Spreekwoorden
H6. Gesprekken en Lof der Zotheid

College 3. Het wezen van het christendom
H7. Het Nieuwe Testament. object van filologisch onderzoek en bron van vroomheid
H8. Hoe te regeren? Erasmus' vorstenspiegel
H9. Essentie of bijzaak? De vrije wil bij Erasmus en Luther

College 4. Polemiek en tolerantie
H10. Polemieken met medekatholieken, protestanten en taalpuristen
H11. Ketters, Joden en Turken
H12. Het moderne Erasmusbeeld; is Erasmus nog actueel?
Show more