Einstein
  
Share this book    
Albert Einstein (1879-1955) is een van de belangrijkste natuurkundigen uit de moderne geschiedenis en een van de grondleggers van de moderne natuurkunde. Hoewel hij wereldberoemd is geworden om de relativiteitstheorie, ontving hij in 1921 de Nobelprijs voor zijn bijdrage aan het foto-elektrisch effect.

Erik Lagendijk behandelt in dit vier uur durende college het leven en werk van Einstein. Daarnaast besteedt hij ook ruim aandacht aan de cultuurhistorische context van het begin van de 20e eeuw waarbinnen Einstein zijn algemene en speciale relativiteitstheorie ontwikkelde.

Inhoud

College 1
H1. Wie was Albert Einstein?
H2. Relaties
H3. Geboortejaar 1879

College 2
H4. Vormingsjaren: 1879-1905
H5. Het wonderjaar 1905
H6. De publicaties in het wonderjaar

College 3
H7. De gevolgen van het wonderjaar
H8. De weg naar wereldfaam: 1905-1919
H9. ""Die glücklichste Gedanke meines Lebens""

College 4
H10. Golf-deeltje dualiteit
H11. ""Der Herrgott würfelt nicht""
H12. De latere jaren: 1919-1955
Show more