Eerste Wereldoorlog
  
Share this book    
Het begin van de 20e eeuw werd geconfronteerd met een van de bloedigste conflicten uit de geschiedenis. Een groot deel van de politieke geschiedenis van die eeuw kan herleid worden tot de volkomen onverwachte en desastreuze gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Miljoenen mensen komen om in deze eerste gemechaniseerde oorlog en het conflict veroorzaakte een langdurige en ingrijpende destabilisering van de politieke, economische en strategische verhouding in Europa.

Van Rossem analyseert in zijn college het ontstaan, het verloop en de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog.

Inhoud

College 1
H1. Die Mutterkatastrophe
H2. Waarom oorlog?

College 2
H3. Het begin van de oorlog
H4. De korte oorlog wordt een bizarre en lange oorlog

College 3
H5. Een patstelling
H6. Een frustrerende oorlog

College 4
H7. Eindspel
H8. Paradoxale gevolgen
Show more