Een geschiedenis van Jezus Christus
  
Share this book    
In zijn hoorcollege reconstrueert Etienne Vermeersch het leven van Jezus van Nazareth volgens een historisch-kritische methode. Deze bestaat uit een kritische analyse van de beschikbare bronnen en hun culturele en historische context om zo te beargumenteren wat historisch is en wat niet.

Algemeen wordt aangenomen dat Jezus van Nazareth een Joodse profeet was die leefde van ca. 5 v.C. tot ca. 30 n.C. Vanaf ongeveer 28 n.C. trad hij in Galilea en Judea naar buiten als profeet. Op bevel van de Romeinse prefect Pontius Pilatus werd hij in 30 (of 33) n.C. door Romeinse soldaten gekruisigd. Echter, er bestaan geen strikt historische bronnen over Jezus.

Met grote encyclopedische kennis, humor en eloquentie, behandelt Vermeersch de beschikbare bronnen en de meest betrouwbare getuigenissen, zoals o.a. de werken van Flavius Josephus, Paulus en de evangeliën.

Bij het hoorcollege hoort een lijst van aanbevolen literatuur die wordt meegeleverd als pdf-bestand.

Inhoud

College 1. De basisgegevens
H1. Uitgangspunten bij historisch onderzoek
H2. De canonieke evangeliën

College 2. De historische Jezus
H3. Onderzoek naar de historische Jezus
H4. Situering van de evangelieverhalen

College 3. De Christus van het geloof
H5. Van dood en verrijzenis naar Messias en God de Zoon
H6. De leer van de evangeliën en het christendom
Show more