De zin van muziek
  
Share this book    
Muziek speelt in vrijwel ons hele leven een grote rol: van wiegeliedjes in de babykamer, het draaiorgel op straat, tot muziek op de Ipod en in de kerk. We kunnen niet zonder. Muziek definieert ons als mensen, geeft ons mede een identiteit. Meer dan welke andere vorm van kunst kan muziek ons ook fysiek raken, met de directheid en de kracht van een zuivere klank. Tegelijk is muziek abstracter dan menig andere uiting van de mens.

Aan de hand van filosofische gedachten over muziek, vraagt Leo Samama zich af welke rol muziek speelt in het leven van de mens, toen en nu. Is zij louter doelmatig, nuttig, een gereedschap, of is muziek een soort BTW op ons bestaan, een koekje bij de thee?

Bij het hoorcollege wordt een synopsis met daarin een lijst met geciteerde muziekfragmenten als pdf-bestand meegeleverd.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m. de Rode Hoed.

Inhoud

College 1. Een filosofische basis voor ons denken over muziek
H1. Moet muziek mooi of juist zijn?
H2. Muziek als weerslag van de mens
H3. Muziek als zelfstandig fenomeen

College 2. Schubert: hoe werkt dat, componeren?
H4. Is muziek de verklanking van zichzelf of van de wereld erbuiten?
H5. Der Tod und das Mädchen
H6. De taal van muziek en van woorden

College 3. Bach: tussen inspiratie en wetenschap
H7. Bachs Prelude in C
H8. Over stemmingen
H9. Componeren als wetenschap

College 4. Beethoven: tussen revolutie en verhevenheid
H10. De Vijfde symfonie en haar betekenissen
H11. Betekenis en ideaal in de muziek van Beethoven

College 5. Muziek en politiek
H12. Lully in dienst van de staat
H13. Staatsmuziek en kerkmuziek in de Renaissance
H14. Muziek en politiek in de Sovjet-Unie

College 6. De relatie tussen volk en toonkunst
H15. Dvorák en MacDowell
H16. Via Bruch terug naar MacDowell
H17. Afronding
Show more