De wereld van onze psyche
  
Share this book    
Onze wereld draait om psychologie. Toch weten maar weinig mensen wat deze wetenschap inhoudt. De meest indrukwekkende machine in ons lijf, het brein, is verantwoordelijk voor al ons denken en doen.

Verstraten geeft een helder en toegankelijk overzicht van de wereld van de psychologie. Met aandacht voor de geschiedenis van het vakgebied en de diverse gebieden waarmee de psycholoog zich bezighoudt, zoals het geheugen, leren, motivatie, emotie, waarneming, taal, sociaal functioneren en psychische problemen.

Inhoud

College1. Een kleine geschiedenis, kritisch denken en de eerste stappen naar het brein
H1. Wat is psychologie? Een kleine geschiedenis.
H2. Het belang van kritisch denken en goed onderzoek.
H3. Zintuigen brengen de buitenwereld naar ons brein

College2. Functies van het brein: biologische grondslagen en geheugen
H4. Problemen in het brein met een biologische basis
H5. De bron van ons zijn: het geheugen
H6. De alledag van het geheugen

College3. De ontwikkelende en lerende mens
H7. Ontwikkeling: het opbouwen van een kennisnetwerk
H8. Nieuwe kennis: leren en intelligentie
H9. Leren met belonen en straffen

College4. De mens als sociaal wezen en de psychologie van elke dag
H10. Sociale psychologie: de mens als onderdeel van een groep
H11. Moderne sociale psychologie: de rol van het onbewuste
H12. Psychologie is zoveel meer: moderne toepassingen
Show more