De onvoltooide Verlichting
  
Share this book    
De Verlichting is niet alleen een fascinerende periode in de Europese sociale, politieke en intellectuele geschiedenis. Ze is ook een opdracht aan ons allen om het menselijk bestaan op een hoger plan te tillen.

In deze serie van vier colleges schetst Herman Philipse de ontstaansgeschiedenis van het Verlichtingsdenken en worden centrale ideeën behandeld van Verlichtingsfilosofen zoals Hume, Kant, Rousseau, Voltaire, Baron d' Holbach en Diderot. Tevens betoogt Philipse hoe hun ideeën gemoderniseerd kunnen worden om ze opnieuw tot een inspiratiebron te maken voor onze tijd, wereldwijd.

Bij het hoorcollege wordt een synopsis als pdf-bestand meegeleverd.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Universiteit Leiden.

Inhoud
College 1. De Verlichting: een inleiding
H1. Inleiding
H2. De Verlichting als historische periode
H3. De Verlichting als menselijk project

College 2.Verlichting en de wetenschappelijke revolutie
H4. De wetenschappelijke revolutie in vogelvlucht
H5. Oorzaken en gevolgen van de wetenschappelijke revolutie
H6. Wetenschapsfilosofische perikelen in de Verlichting

College 3. Verlichting en religie
H7. Godsdienst, wetenschap en Verlichting
H8. Van godsdienstkritiek naar verklaring van godsdienst
H9. Is religie nog te handhaven? Vele meningen tijdens de Verlichting

College 4. Verlichting, moraal en politiek
H10. De fundering van de moraal: un tour d'horizon
H11. Politieke filosofie
H12. Noodzaak tot actualisering van de Verlichting
Show more