De medeslachtoffers van alcohol
  
Share this book    
Problematische alcoholdrinkers brengen schade toe aan slachtoffers, zoals bijvoorbeeld in het verkeer. In de directe omgeving van de drinker bevinden zich echter nog veel meer slachtoffers, die in de schaduw van de drinkers leven. Ze krijgen nauwelijks aandacht, maar wel alles voor hun kiezen. Het zijn de medeslachtoffers, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de drinker lijdt aan alcoholisme.
Heeft u een verhaal dat past in deze serie, laat het ons weten.
www.medeslachtoffersvanalcohol.nl
Show more