De klassiekste klassiekers
  
Share this book    
Aan de basis van de canon van de Europese cultuur liggen de grote teksten en mythen uit de Griekse Oudheid: de klassiekste klassiekers. Ineke Sluiter behandelt in haar colleges de beroemde teksten waarin thema's als wrok, roem, list, schuld en zelfkennis voor het eerst in de wereldliteratuur opduiken. Zij kijkt daarbij speciaal naar het wereldbeeld en de waardesystemen die uit deze teksten spreken.

Ineke Sluiter behandelt de volgende teksten.
- Homerus' Ilias. Het oudste Griekse epos over de wrok van Achilles, de grote held die in zijn eer wordt aangetast.
- Homerus' Odyssee. De thuiskeer en wraak van de listige held Odysseus.
- Aeschylus' Agamemnon. De monumentale tragedie over de schuld van een door vloek beladen vader die zijn dochter heeft gedood.
- Sophocles' Koning Oedipus. Misschien wel de allerberoemdste Griekse tragedie, over de koning die ontdekt dat hij zijn vader heeft gedood en met zijn moeder is getrouwd.

Dit product is tot stand gekomen in samenwerking met Studium Generale van de Universiteit Leiden.

Inhoud

College 1. Homerus' Ilias
H1. Homerus en de canon: de 'gevaarlijke' inhoud van de Ilias
H2. Wat is dit voor literatuur? Wat is dit voor wereld?
H3. De waarden van de Ilias: 'kleos' en herinnering

College 2. Homerus' Odyssee
H4. De concurrent van de Ilias> - Odysseus op reis
H5. Terug op Ithaca, terug bij Penelope
H6. De wereld van de Odyssee: de beroemde scène tussen Odysseus en Nausicaä

College 3. Aeschylus' Agamemnon
H7. De Griekse tragedie. Mythologische achtergronden van de Oresteia
H8. Aeschylus' Agamemnon
H9. De 'tapijtscène': waarom moet Agamemnon sterven?

College 4. Sophocles' Koning Oedipus
H10. Te veel en te weinig weten. Freud en de volksverhalen
H11. Sophocles' tragedie Koning Oedipus
H12. Een interpretatie van de Koning Oedipus
Show more