De atoombom
  
Share this book    
In 1939 startten de Amerikanen in het geheim het Manhattan Project dat zou leiden tot de ontwikkeling van de atoombom en het gebruik ervan op Hiroshima en Nagasaki. Maarten van Rossem behandelt de geschiedenis van het ontstaan van het meest destructieve en gevreesde wapen. Een boeiend en multidisciplinair college over de atoombom en de nucleaire wapenwedloop die daar op volgde.

Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Universiteit Utrecht. Het Studium Generale van de Universiteit Utrecht verzorgt een interdisciplinair aanbod van lezingen en symposia op wetenschappelijk en cultureel gebied.

Inhoud

College 1
H1. Hiroshima
H2. Kernsplitsing: een Duitse atoombom

College 2
H3. Nader onderzoek
H4. De atoombom wordt werkelijkheid

College 3
H5. Op weg naar een onvermijdelijke wapenwedloop
H6. Een waanzinnige nucleaire wapenwedloop

College 4
H7. Een wapenwedloop met afspraken
H8. Het einde van de Koude Oorlog en de toekomst van de atoombom
Show more