De Wetenschappelijke Revolutie
  
Share this book    
In de 17de eeuw vond de Wetenschappelijke Revolutie plaats die aan de basis ligt van onze moderne natuurwetenschap. Centraal in deze collegereeks staan zes revolutionaire transformaties door pioniers als Galilei, Kepler, Descartes, Bacon, Huygens en Newton. Met aandacht voor de echte en de schijnontdekkingen, de grote en de minder grote denkers, de klassieke en de 17de eeuwse bronnen en de verwevenheid van het nieuwe met het oude.

Floris Cohen sluit zijn colleges af met drie overkoepelende thema's. de wereldbeschouwelijke consequenties van de Wetenschappelijke Revolutie, de opkomst van nieuwe wetenschappelijke methoden en hoe de Revolutie de wereld veroverde.

Inhoud

College 1. Wiskundige wetenschap. van abstract naar realistisch
H1. Een voorgeschiedenis in Alexandrië
H2. Kepler
H3. Galilei

College 2. Een filosofie van deeltjes in beweging
H4. Een voorgeschiedenis in Athene
H5. Beeckman
H6. Descartes

College 3. Van ongedwongen waarneming naar opsporend experiment
H7. Een voorgeschiedenis in Europa's praktijkgericht empirisme
H8. Bacon
H9. Gilbert, Harvey, Van Helmont

College 4. Barrières gesloopt
H10. Voortgezette vernieuwing
H11. Huygens
H12. Boyle en Hooke

College 5. De grote synthese
H13. De jonge Newton
H14. Principia
H15. Opticks

College 6. Wereldbeschouwelijke consequenties van de revolutie
H16. Galilei in conflict
H17. Van conflict tot crisis
H18. De crisis overwonnen

College 7. Wetenschappelijke methoden: procedures, toetsing, geldigheid
H19. Tussen dogma en scepsis
H20. Nieuwe onderzoeksmethoden
H21. Terugkoppeling

College 8. Natuuronderzoek in 1600 en in 1700. een revolutie die de wereld veroverde
H22. Een echte revolutie
H23. De verwetenschappelijking van het ambacht
H24. Natuurwetenschap verovert de wereld. terugblik en vooruitblik
Show more