Op energieke wijze vertelt Willem Zwalve over de nauwe verbondenheid tussen de historische ontwikkeling van het recht en de vorming van nationale staten in West-Europa. Over de invloed van het Romeins recht die veel verder reikt dan de eerste paar eeuwen na Christus. En hoe het samenstellen van wetboeken werd gebruikt voor het versterken van het nationale bewustzijn. Van de Romeinen tot aan de middeleeuwse koningen. Van de moderniserende staatslieden van de 19e eeuw tot aan de Europese ambtenaren van nu.

Dit product is tot stand gekomen in samenwerking met Studium Generale van de Universiteit Leiden.

Inhoud
College 1. De staat vindt zijn recht
Over het privaatrecht van Rome en de overname van het Romeinse recht in de Middeleeuwen.

College 2. De staat vindt zijn territoir
Over het gewoonterecht en de juridische pluriformiteit als basis van de rechtsorde van het ancien régime.

College 3. De staat vindt zijn wet
Over de grenzen van de wetgevende bevoegdheid van de staat van het ancien régime en het ontstaan van de totalitaire staat.

College 4. De staat schept zijn volk
Over nationalisme en codificatie in de negentiende eeuw, het supranationale staatsidee en het subsidiariteitsbeginsel.
Show more