De Bijbel
  
Share this book    
De bijbel is een fascinerend boek, dat talloze mensen ook nu nog inspireert. Marius van Leeuwen leidt u met zijn college op boeiende wijze rond door dit soms vreemde en verwarrende boek. Zo bestaat de bijbel niet uit één, maar uit een hele reeks boeken. We vinden er vele genres, waaronder historische verhalen, legenden, profetische visioenen, spreuken en wetsteksten. Een schitterend overzicht van de bijbel, zijn inhoud en zijn achtergronden.

Inhoud

College 1. Wat voor soort boek is de bijbel?
H1. Heilig boek en cultuurmonument: de bijbel in de moderne tijd
H2. Wat er in kwam en wat niet? Vragen rond de canon van de bijbel
H3. Korte inhoud van de bijbel

College 2. Teksten in soorten
H4. Verhaal en profetie: omgaan met verleden, heden en toekomst
H5. Lied en wijsheid, lofzang en klacht, zekerheden en vragen
H6. Evangeliën en brieven: eenheid en verscheidenheid in het Nieuwe Testament

College 3. Vertalen en vertolken
H7. Het nut van al die vertalingen
H8. Wijzen van interpreteren, meer en minder wetenschappelijk
H9. Sporen in de geschiedenis: over de uitwerking van de bijbel
Show more