Cultuurgeschiedenis van Nederland
  
Share this book    
De Nederlandse identiteit bestaat volgens sommige mensen niet. Maar Nederland kent wel degelijk collectieve eigenaardigheden die lange tradities hebben en niet zomaar uit de lucht zijn komen vallen. De afkeer van nationalisme en volkshelden, het botte en directe optreden, het gelijkwaardigheidsdenken, de Oranje- en carnavalsgekte, het zuinige en het polderen zijn maar enkele voorbeelden. Herman Pleij analyseert in zijn college de typische eigenaardigheden die de Nederlandse identiteit mede vormen en plaatst ze in een cultuurhistorisch perspectief. Hij schept een historische kader waarin de verbintenis tussen heden en verleden zichtbaar wordt.

Inhoud

College 1
H1. Identiteit
H2. Botte Hollanders
H3. Leiderschap en helden

College 2
H4. Sukkels en sporthelden
H5. Saamhorigheidsgevoel
H6. Nieuwe houvasten en rituelen

College 3
H7. Nederzettingsgeschiedenis
H8. Koopmansmoraal
H9. Decentraal als principe

College 4
H10. Poldermodel
H11. Geweten van de wereld
H12. Gemeenschappelijk referentiekader
Show more