Acht filosofische miniaturen
  
Share this book    
Dit hoorcollege is een wandeling met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van de wijsbegeerte en is bedoeld voor geïnteresseerden zonder veel wijsgerige achtergrondkennis. In dit college is ervoor gekozen uit te gaan van het werk van acht individuele filosofen. Kernpunten uit hun denken worden telkens één uur geschetst. Het doel van deze lezing is bij het publiek liefde op te wekken voor de immense ideeënrijkdom van de westerse wijsgerige traditie.

Dit hoorcollege is tot stand gekomen in samenwerking met Studium Generale van de Universiteit Utrecht.

Inhoud
College 1. Plato (427 - 27.507 v. Chr.)
College 2. Aristoteles (384 - 322 v. Chr.)
College 3. Descartes (1596 - 1650)
College 4. Hume (1711 - 1776)
College 5. Kant (1724 - 1804)
College 6. Nietzsche (1844 - 1900)
College 7. Heidegger (1889 - 1976)
College 8. Wittgenstein (1889 - 1951)
Show more