Aarde en klimaat
  
Share this book    
Wij hanteren voor onze planeet vaak de menselijke maat en niet de maat van de aarde zelf. De aarde heeft een eigen leven dat al vier en een half miljard jaar duurt. Alle natuurrampen hebben in het verleden al eens plaatsgevonden: een tweehonderd meter hogere en honderd meter lagere zeespiegel, een broeikasaarde met meer dan twintig keer zoveel CO2 in de atmosfeer en een twintig keer zo snelle zeespiegelstijging als nu. Voor de aarde is dat allemaal niets nieuws. In deze serie colleges laat Kroonenberg zien hoe de aarde écht werkt aan de hand van de drie klimaatextremen die de aarde de laatste 250 miljoen jaar heeft meegemaakt: de woestijnaarde, de broeikasaarde en de ijstijdaarde. De aarde in rood, groen en wit.

Inhoud

De woestijnaarde

College 1
H1. Waarom hier land en daar zee? Waarom hier gebergte en daar vlak?
H2. Plaattektoniek en de drie klimaatextremen
H3. Pangea in het Perm: woestijnen, rode zandstenen, lage zeespiegel, laag CO2

College 2
H4. Nederlands aardgas: geschenk van de woestijnaarde
H5. Zoutpijlers: ook een geschenk van de woestijnaarde
H6. De Perm-Trias uitsterframp

De broeikasaarde

College 3
H7. Het uiteendrijven van Pangea. Snelle zeespiegelstijging
H8. Nederlandse aardolie: geschenk van de broeikasaarde
H9. Reservoir gesteenten. Bentheimer zandsteen

College 4
H10. De broeikasaarde
H11. De koolstofcyclus en de kalksteenvorming
H12. De Krijt-Tertiair meteorietinslag

De ijstijdaarde

College 5
H13. Van broeikasaarde naar ijstijdaarde
H14. De Milankovic-klimaatcycli
H15. Waarom Milankovic gelijk had

College 6
H16. De ijstijdaarde
H17. De tijd van homo sapiens
H18.Wat nu?
Show more